V provozu všechna sportoviště !

Sportujeme podle rozvrhů jednotlivých sportovišť s aktuálně platnými omezeními. Uzavřené šatny a sprchy. WC pro vnitřní sportoviště pouze v přízemí sokolovny. Pro uživatele venkovních kurtů je k dispozici WC v letních šatnách a pro uživatele kurtů platí zákaz vstupu...

Omezený provoz sokolovny v týdnu 11.5. až 15.5.

Vnitřní sály jsou k dispozici oddílům a členům TJ Sokol Nusle v dohodnutých a předem nahlášených termínech. Informace jsou u vedoucích oddílů a v kanceláři TJ. Dodržuje prosím dohodnutý rozvrh a ukončete svoje hodiny o 5 minut dříve, abyste se nepotkávali v sále s...

Provoz sokolovny v týdnu 4.5 až 7.5.

Sokolovna je nadále uzavřená, venkovní sportoviště jsou v provozu s následujícími omezeními: – ve skupině max 10 členů plus cvičitel, rozestup 2m, bez roušek – cvičební jednotka proběhne pouze po předchozím nahlášení na sekretariát TJ za souhlasu vedoucího...

Provoz TJ Sokol Nusle

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 453, zahajujeme od 28.4.2020 omezený provoz venkovních sportovišť – hřiště a přilehlé plochy. Šatny a sprchy zůstávají uzavřené. Sokolovna zůstává uzamčená a vstup na sportoviště je možný pouze hromadně v...

Upozornění

Z důvodu virové epidemie jsou uzavřena všechna sportoviště v naší sokolovně od 13. 3. 2020 do odvolání. Z tohoto důvodu se též nebude konat Valná hromada dne 18.3.2020. O náhradním termínu budeme informovat. Vyhlášení nouzového stavu – klikni...