starosta:                                  PhDr. JIŘÍ REJZEK

místostarosta:                         MARTIN NOVOTNÝ

jednatelka a náčelnice:          Mgr. DANA ŠONKOVÁ

náčelník:                                  JAROSLAV ŠONKA

vzdělavatel:                             LUDVÍK KOLDOVSKÝ

předseda odboru sportu:      JAN PODUŠKA

člen výboru:                            Ing. PAVEL BROUSIL

člen výboru:                            VÁCLAV KLOUZAL

člen výboru:                            JIŘÍ PLCH