Výbor tělocvičné jednoty

Starosta Jiří Rejzek
Jednatelka a náčelnice Dana Šonková
Hospodář a místostarosta Marek Novotný
Náčelník Jaroslav Šonka
Vzdělávatel Ludvík Koldovský
Člen Václav Klouzal
Člen Jan Poduška
Člen Květoslav Tichý
Předseda odboru sportu Ondřej Kádě