Současnost

Vítejte na stránkách Sokola Nusle!

naše jednota je pobočným spolkem České obce sokolské.  Naši členové mohou využívat sportoviště v naší sokolovně v Nuslích a v naší horské chalupě v Peci pod Sněžkou. Financování sportovní a spolkové činnosti je zajišťováno zejména prostřednictvím členských a oddílových příspěvků. V době, kdy naši členové nevyužívají naše sportoviště, nabízíme pronájem sportovišť školám, společnostem nebo jednotlivcům a příjmy z těchto pronájmů investujeme do podpory vlastní sportovní činnosti a  do údržby a oprav naší sokolovny.  Členové lyžařského oddílu navíc investují svůj čas do brigádnických hodin při údržbě chalupy v Peci. Část finančních prostředků na sportovní činnost získáváme prostřednictvím grantů od České obce sokolské, sportovních svazů, Magistrátu, Městské části Praha 4 a MŠMT. Našimi členy se můžete stát i Vy, podrobnější informace k členství v našich oddílech naleznete v na našem Webu v sekci Činnosti. Naše jednota sdružuje v současnosti cca 530 členů v pěti oddílech.