Výběr členských spolkových příspěvků na rok 2021 ve výši 200,- (děti a senioři) a 500,- (dospělí) prodloužen do 31.5.2021. Variabilní symboly pro identifikaci plateb jsou k dispozici u vedoucích oddílů. Vylepení známek do průkazek proběhne až pominou současná omezení. Přejeme všem našim členům hodně zdraví a prosíme o včasnou úhradu. Uhrazení členského poplatku je vázáno na evidenci člena pod naší TJ v rejstříku sportovců.

V souvislosti s registrem sportovců TJ eviduje i hosty, tj. sportovce, kteří jsou členy jiné TJ ale jsou na soupiskách našich sportovních oddílů. K hostování je nutný souhlas mateřské TJ a souhlas naší TJ. Evidenční poplatek hosta pro rok 2021 je 100,- Variabilní symbol pro identifikaci úhrady je u vedoucích oddílů.