Dopolední hodina R+D se bude konat

Odpolední Předškoláci a Aerobik odpadá