Obor všestrannosti:
Cvičí: Aerobik, Gymnastika Muži-Ženy, Senioři, Tanečky.
Necvičí: Předškolní děti, Rodiče s dětmi, Žáci a Žákyně

Není možné ve vnitřních prostorách sokolovny provozovat rekreační týmové sporty, ale pouze individuální sporty do 10ti osob včetně cvičitele a zároveň jedna osoba na 15 m čtverečních. Dodržovat rozestupy 2m, bez fyzické interakce.

Odbor sportu:
Sportují všechny oddíly dle rozvrhu. Max do 10 osob včetně trenéra a zároveň jedna osoba na 15 m čtverečních

Prosíme o dodržování následujících pravidel

– Vstup do sokolovny mají povolen pouze sportující členové, hosté a trenéři/cvičitelé
– Prosíme o maximální ohleduplnost, a dodržování dvoumetrových odstupů od ostatních
– Čas strávený v šatnách a ve sprchách omezte na nezbytné minimum. Do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.
– Používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku ve všech prostorách sokolovny.
– Při vstupu do sokolovny a do jednotlivých sálů použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
– Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
– Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, nechoďte do sokolovny.