Vnitřní sály jsou k dispozici oddílům a členům TJ Sokol Nusle v dohodnutých a předem nahlášených termínech. Informace jsou u vedoucích oddílů a v kanceláři TJ. Dodržuje prosím dohodnutý rozvrh a ukončete svoje hodiny o 5 minut dříve, abyste se nepotkávali v sále s ostatními skupinami při střídání. Ve společných prostorách používejte roušky, při sportu není nutné mít roušku. Zavřené jsou sprchy a šatny. WC jsou k dispozici pouze v přízemí, na každém je k dispozici dezinfekce. Každý oddíl si ve vrátnici vyzvedne na začátku hodiny sprej s dezinfekční látkou. Po ukončení ji vrátí do vrátnice, kde bude doplněna a bude k dispozici pro další oddíl.

Dětské oddíly všestrannosti začínají ve velkém sále cvičit až od 18.5.
Oddíly tanečního studia začínají 11.5. v malém sále dle rozvrhu

Probíhá rekonstrukce kotelny.