Pojištění členů ČOS

V případě úrazu na akci pořádané naší TJ lze uplatnit pojistné plnění ze smlouvy uzavřené Českým olympijským výborem. Jednou z povinných příloh hlášení o úrazu je záznam o úrazu, který Vám vystaví kancelář naší TJ na základě oznámení zodpovědného trenéra/cvičitele, který byl úrazu přítomen.

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8 – Karlín

kontaktní osoba Martina Hovorková, telefon: +420 233 006 311

Formulář hlášení škodné události

Pojištěná rizika

Pojistná smlouva

Dodatek k pojistné smlouvě