Sokolovna je nadále uzavřená, venkovní sportoviště jsou v provozu s následujícími omezeními:

– ve skupině max 10 členů plus cvičitel, rozestup 2m, bez roušek
– cvičební jednotka proběhne pouze po předchozím nahlášení na sekretariát TJ za souhlasu vedoucího oddílu a tajemníka TJ, týdenní rozvrh je ve vrátnici
– na WC přístup pouze jednotlivě (v letních šatnách, značeno cedulemi)
– dezinfekční spreje na WC

Od 11.5. zpřístupníme vnitřní sportoviště, s obdobnými omezeními jako platí tento týden pro venkovní hřiště (zavřené sprchy, šatny, požadavky na sály mohou vedoucí oddílů nahlásit telefonicky nebo mailem, abychom zajistili službu vrátných)

Dětské oddíly všestrannosti začínají ve velkém sále cvičit od 18.5.
Oddíly tanečního studia začínají 11.5. v malém sále dle rozvrhu

Začala rekonstrukce kotelny.