Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 453, zahajujeme od 28.4.2020 omezený provoz venkovních sportovišť – hřiště a přilehlé plochy. Šatny a sprchy zůstávají uzavřené. Sokolovna zůstává uzamčená a vstup na sportoviště je možný pouze hromadně v doprovodu zodpovědného trenéra nebo cvičitele. Tréninková jednotka musí být předem odsouhlasena vedoucím oddílu a tajemníkem TJ.
Aktuální informace o omezeních jsou na www.vlada.cz
Je třeba dbát na dodržení následujících pravidel:
1) omezit přítomnost členů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 člen
2)vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
Vnitřní sportoviště jsou zatím uzavřená.