Sokolská všestrannost

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ ODDÍLŮ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 7.9.

RODIČE A DĚTI 8.9.

ŠKOLÁCI 8.9.

AEROBIC 31.8.

TANEČKY 7.9.

ČLENSTVO 31.8.