Sportujeme podle rozvrhů jednotlivých sportovišť s aktuálně platnými omezeními. Uzavřené šatny a sprchy. WC pro vnitřní sportoviště pouze v přízemí sokolovny. Pro uživatele venkovních kurtů je k dispozici WC v letních šatnách a pro uživatele kurtů platí zákaz vstupu do ostatních prostor sokolovny. Používejte dezinfekci, doplnění zajišťujeme průběžně, případně požádejte o doplnění nádob ve vrátnici. Použití WC jednotlivě.